Bókhaldsþjónusta

Það færist æ meira í vöxt að fyrirtæki feli utanaðkomandi aðila umsjón með bókhaldi fyrirtækisins.

Þau sjá sér einfaldlega hag í því.

Kostir þess að útvista bókhaldinu eru helst að stjórnendur hafa meiri og betri tíma til að sinna því sem þeir gera best, að stjórna sínu fyrirtæki og afla því tekna.

Með útvistun bókhalds fær stjórnandi auðveldara og betra aðgengi að sérfræðiþekkingu og ráðgjöf, aukið innra eftirlit og stuðning og aðhald fyrir reksturinn frá utanaðkomandi aðila.

Með vönduðu bókhaldi er lagður grunnur að auknum árangri fyrirtækja og betri afkomu.

Gott bókhald er gulls ígildi og mikilvægt skýrsluhald í rekstri sem nýtist jafnhliða öðrum stjórntækjum rekstursins.

Við sjáum um bókhaldið fyrir þig frá a til ö eða einstaka þætti þess allt eftir þínum þörfum.

Við sækjum gögn og skilum eða vinnum í fjarvinnslu og færum bókhaldið eftir óskum og þörfum þínum.